• Konkurs literacki

    • Gminny konkurs literacki

      „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom"

      

     • Organizator: Szkoła Podstawowa im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie
     • Regulamin: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV- VI. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do obserwacji życia społecznego, dostrzegania otaczającej młodych ludzi rzeczywistości oraz reagowania na różnorodne wydarzenia z życia szkoły, miejscowości, gminy.
      Uczniowie, odnosząc się do tematyki konkursu, powinni wykazać się umiejętnością wyrażania emocji, autorefleksji i prezentowania swojego stanowiska.

     Konkurs ma również na celu kształtowanie wrażliwości humanistycznej, naukę właściwych postaw obywatelskich oraz rozwijanie zainteresowań dziennikarskich wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy.

     • Postanowienia ogólne:
     1. Uczniowie szkół podstawowych wykonują pracę pisemną dotyczącą tematu: „Ocalić od zapomnienia”, w której zaprezentują autentyczne zdarzenia, miejsca, obiekty, osoby oraz przedstawią osobiste refleksje związane z Małą Ojczyzną.
     2. Wymaganą formą pracy konkursowej jest pamiętnik, opowiadanie lub list.
     3. Prace mogą być wzbogacone np. zdjęciami, ilustracjami.
     4. Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne.
     5. Z każdej szkoły można dostarczyć maksymalnie pięć prac z poszczególnych kategorii wiekowych.
     6. Prace należy wykonać na komputerze: czcionka 12, marginesy 2,5 cm, odstępy 1,5 wiersza. Objętość pracy nie może przekraczać 2 stron formatu A4 (dotyczy samego tekstu).
     7. Do wypracowań prosimy dołączyć stronę tytułową zawierającą: imię i nazwisko uczestnika oraz jego opiekuna, informację o kategorii wiekowej oraz nazwę szkoły.
     8. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych.
     9. Ocenie podlegać będą: tematyka zgodna z ideą konkursu, spostrzegawczość, oryginalność ujęcia tematu, walory językowe, umiejętność redagowania tekstu zgodnie z wybraną formą.
     10. Prace należy dostarczyć do organizatorów do dnia 30 listopada 2015 r.
     11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

     O terminie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.

     Koordynator konkursu

     Pani Anna Szydłowska

      
      
  • Kontakty

 • Galeria zdjęć

   brak danych